Úvodná stránka
Naše služby
O nás
Kontakt

Spoločnosť STEP s.r.o., Košice je prevádzkovateľom neštátneho zdravotníckeho zariadenia na základe licencie Odboru zdravotníctva pri VUC Košice v oblasti FBLR.

Máme uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Lekárska rehabilitácia, fyziatria a kúpeľníctvo (odborne FBLR) je špecializovaný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou a liečbou chorôb pohybového systému, t.j. nápravou porúch poškodených pohybových a iných telesných funkcií človeka. V tomto odbore sa nevyužívajú lieky, ale práca s telom - aktívna či pasívna - pomocou ktorej sa dosahuje náprava poškodenej funkcie a zvyšovanie telesnej zdatnosti. Treba zdôrazniť, že liečba je vždy zároveň aj prevenciou opakovania poruchy zdravia. Práve tento moment robí z uvedeného odboru perspektívnu oblasť medicíny, pretože je to medicína vo väčšine prípadov bezbolestná, veľmi príjemná a spolu s vhodnou zmenou životného štýlu spoľahlivo dovedie chorého k zdraviu.

Okrem poúrazových stavov je indikovaná najmä pri problémoch s pohybovým aparátom t.j. pri bolestiach chrbtice, kĺbov, svalov a šliach, ktoré sa mnohokrát môžu prenášať aj do iných oblastí tela ako aj vnútorných orgánov napr. do oblasti srdca, brucha, horných aj dolných končatín a mnohokrát sú aj príčinou tzv. migrenóznych bolestí hlavy.

Vhodná je pre ľudí duševne pracujúcich s prevažne sedavým zamestnaním, ktorí denne pracujú s počítačom, ale aj pre fyzicky pracujúcich a športovcov, ktorí sú často jednostranne preťažovaní, t.j. pre všetkých, ktorí si chcú udržať alebo nadobudnúť dobrú telesnú a duševnú kondíciu.

Takisto je vhodná pre deti a dorast s chybným držaním tela, pri prudkom raste, pri niektorých vrodených deformitách.

Z toho vyplýva jej vhodnosť pre všetkých, ktorí myslia aj na prevenciu pri svojich problémoch, pri problémoch s nadváhou, celulitídou a pri neúspešných pokusoch o zoštíhlenie postavy.